Print Graphic

Pismo predsednika uprave

|V letu 2011 smo kljub težavnim tržnim razmeram povečali prihodke od prodaje za#2,1%|in zmanjšali zadolženost Skupine za#4,7%

Pismo predsednika upraveSpoštovani delničarji,
Skupina Gorenje je lansko leto končala v boljšem stanju, kot ga je začela, kar je izjemen dosežek glede na neugodne razmere, ki še vedno vladajo na finančnih trgih. Presegli smo tri ključne cilje s področja finančnega poslovanja: prosti denarni tok v višini 35,8 milijona evrov je bil za 23 odstotkov večji od načrtovanega, z uspešnimi dezinvesticijami smo za 4,7 odstotka zmanjšali zadolženost Skupine, pri prestrukturiranju ročnosti finančnih obveznosti pa smo dosegli boljše rezultate od načrtovanih, saj se je delež dolgoročnih posojil v primerjavi z letom 2010 povečal s 53,9 na 62,5 odstotka.

Lansko leto zahtevnejše od leta 2010

Panoga gospodinjskih aparatov je bila lani pod še večjimi pritiski kot leta 2010. Evropski trg, na katerem še vedno ustvarimo večino prihodkov, se je skrčil za 1,3 odstotka, potem ko je leta 2010 zrasel za 2,1 odstotka. Kljub temu nam je za 2,9 odstotka uspelo povečati prihodke od prodaje, na 1,4 milijarde evrov. Najbolj zahtevnim okoliščinam poslovanja smo bili izpostavljeni na trgih Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, ki so z vidika krepitve naše dobičkonosnosti najpomembnejši. Manjši obseg in spremembo strukture prodaje izdelkov na teh trgih smo ublažili z večjo prodajo na drugih trgih. S prevzemom družbe Asko smo si izboljšali možnosti za prodajo v ZDA in Avstraliji ter nadaljnjo krepitev svojih tržnih deležev v Skandinaviji.

Dobičkonosnost naše panoge je bila pod izrednim pritiskom rasti cen surovin in materiala. Surovinski šok se je v jesenskih tednih začel umirjati, vendar so cene surovin in materiala, ki v proizvodnji gospodinjskega aparata pomenijo najvišji strošek, ostale visoke in jih zaradi presežnih zmogljivosti v panogi ni bilo mogoče prenesti v prodajne cene izdelkov.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 36,5 milijona evrov je tako za 35,3 odstotka manjši od doseženega leta 2010, a gre večji del zmanjšanja pripisati učinkom prevzema Aska in odprodaje deleža v družbi Istrabenz Gorenje. Ob upoštevanju izločitve teh učinkov je bil EBIT 41,1 milijona evrov in je na ravni doseženega v letu 2010.

Lasten razvoj in oblikovanje ključni aktivnosti za utrditev položaja tudi v 2012

Letos proizvajalci gospodinjskih aparatov še ne bomo laže zadihali. Še vedno se spopadamo s pritiski na prodajne cene, nepredvidljivim gibanjem cen surovin, stopnjevanjem plačilne nediscipline, upadanjem kupne moči v Evropi in valutnimi nihanji v neevrskih državah. Nadaljujeta se konsolidacija panoge in agresiven prodor azijskih proizvajalcev, zato je razvoj novih izdelkov, ki potrošniku ponujajo inovativne funkcije in tehnične rešitve, eden ključnih dejavnikov za utrditev položaja in razlikovalno prednost. Z razvojem pečice HomeChef z inovativnim drsnim upravljanjem, kot ga poznamo pri najbolj priljubljenih izdelkih zabavne elektronike, smo postavili mejnik na področju naprednega upravljanja gospodinjskih aparatov. Letos na trge uvajamo novo generacijo pralnih in sušilnih strojev, ki je rezultat dela in znanja naših razvojnikov in oblikovalcev iz Velenja. Odlikujejo jo inovativne rešitve, ki povečujejo energijsko učinkovitost in izpolnjujejo zahteve sodobnega potrošnika, ter vrhunski dizajn, ki je bil letos nagrajen z eno najpomembnejših mednarodnih nagrad na področju oblikovanja, red dot. Začenjamo tudi proizvodnjo indukcijskega kuhališča s senzorskim nadzorom kuhanja Gorenje IQcook, za katerega smo prav tako prejeli nagrado red dot. Tudi letos bomo večino vlaganj usmerili v razvoj in oblikovanje.

Strateški načrt za večjo dobičkonosnost

2012 je prvo leto uvajanja strateškega načrta, ki smo ga lani pripravili kot odgovor na temeljito spremenjene okoliščine poslovanja v zadnjih nekaj letih in notranjo rast Skupine Gorenje. Ena od ključnih sprememb, ki smo jih vnesli v svoje poslovanje in organiziranost, je večja osredotočenost na temeljno dejavnost izdelkov in storitev za dom, ki bo v sklepnem strateškem letu 2015 obsegala približno 90 odstotkov poslovanja. Ta dejavnost bo tudi glavni dejavnik večje dobičkonosnosti poslovanja. V letu 2015 načrtujemo EBIT maržo nad petimi odstotki, ob 3,8-odstotni rasti prihodkov, s čimer bomo prehiteli rast evropskega trga. To bomo dosegli s krepitvijo prodaje na perspektivnih svetovnih trgih, predvsem v prestolnicah, kjer je kupna moč potrošnikov večja. Prve prodajne uspehe na Bližnjem vzhodu in v Hongkongu smo v nekaj letih prisotnosti že dosegli. Povečati želimo tudi prodajo izdelkov cenovno visoko umeščenih blagovnih znamk in konceptov z zdajšnjih deset na več kot 25 odstotkov v vrednostni strukturi prodaje. Da bi še povečali odpornost na finančno krizo, bomo povečali prosti denarni tok, ki naj bi v letu 2015 obsegal 40 milijonov evrov. Za doseganje ciljev v strateškem načrtu nadaljujemo tudi optimizacijo proizvodnih lokacij, ki je eden izmed ključnih elementov za povečanje Gorenjeve konkurenčnosti v panogi, kjer prevladujejo presežne zmogljivosti.

Pogoje za boljše izvajanje strategije ustvarjamo tudi z reorganizacijo in prenovo korporacijskega upravljanja, v okviru katere od 1. januarja letos uprava deluje v spremenjenem modelu. Glede na cilje za leto 2015 smo se odločili za spremembo od divizijske organiziranosti uprave k funkcijski in zato prerazporedili pristojnosti članov uprave.

Vsem deležnikom se zahvaljujem za zaupanje in podporo, ki jo dajete upravi pri aktivnostih za dolgoročni razvoj in rast Skupine Gorenje, ter vam zagotavljam, da bom skupaj s člani uprave in več kot 10.600 sodelavci v številnih državah po svetu tudi letos skrbel za ustvarjanje trajne vrednosti za vas, delničarje, za naše kupce in partnerje ter seveda za vse zaposlene v Skupini Gorenje.

Franjo Bobinac,
predsednik uprave