Print Graphic

Delnice Gorenja, odnosi z vlagatelji

|Z dvojno kotacijo delnice želimo povečati likvidnost naših delnic.

V času svetovne finančne in gospodarske krize se je vloga kapitalskih trgov pomembno okrepila tudi v gospodarstvih, ki tradicionalno sicer dajejo prednost bančnemu sistemu. Diverzifikacija virov je v razmerah kreditnega krča najboljši način, s katerim si lahko zagotovimo relativno stabilno poslovanje in ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj.

Skladno s tem razmišljamo o načinih, kako okrepiti našo prisotnost na kapitalskih trgih, da bi lahko kar najbolje izkoristili potencial, ki ga prinaša kotacija naših delnic. Svojim delničarjem želimo zagotoviti donosno in likvidno naložbo in si izboljšati pogoje za zbiranje svežih dnevnih sredstev preko trga kapitala. Poleg doseganja ciljev uspešnega poslovanja vse več energije usmerjamo v izboljšanje preglednosti poslovanja, v razvoj korporacijskega upravljanja v jasno oblikovanje strategije in njeno udejanjanje ter v aktivnosti odnosov z vlagatelji.

Kot eno izmed orodij za izboljšanje likvidnosti in dolgoročne donosnosti delnice smo prepoznali tudi kotacijo na eni od mednarodnih borz. Z njo želimo v prvi vrsti povečati prepoznavnost naših delnic s strani mednarodnih vlagateljev in analitikov. Način izvedbe kot tudi odločitev o borzi, na katero bomo morda delnice uvrstili, sta sicer še predmet odločitve.

Zdi se, da je naša primarna naloga pri tem zagotoviti zadostno število delnic v prostem obtoku, s katerimi bodo lahko vlagatelji nato aktivno trgovali. Pomembno vlogo pa bo odigralo tudi splošno razpoloženje na kapitalskih trgih.

V začetku leta 2012 je skupščina delničarjev zavrnila predlog uprave in nadzornega sveta za odkup lastnih delnic, ki smo jih želeli uporabiti za kotacijo na mednarodni borzi. O alternativah se bomo z lastniki dogovarjali tudi vnaprej in verjamemo, da bomo našli rešitev, ki bo omogočila rast in razvoj Gorenja in hkrati ustrezno zaščitila interese sedanjih lastnikov.