Print Graphic

Skupina 35: Nekratkoročne finančne obveznosti

#302.459|TEUR
v TEUR20112010
Posojila od bank 303.476 294.405
Prenos na kratkoročna posojila od bank -85.078 -102.542
Posojila od drugih podjetij 103.035 62.044
Prenos na kratkoročna posojila od drugih podjetij -20.657 -143
Druge finančne obveznosti 1.683 7.168
Skupaj 302.459 260.932
Zapadlost prejetih posojilv TEUR
1 – 2 leti 83.693
2 – 4 leta 142.692
4 – 6 let 72.970
6 – 9 let 1.421
Skupaj 300.776
Prejeta posojila
ValutaZnesek v TEURObrestna mera
    Od Do
EUR 300.776 2,20% 7,00%
Skupaj 300.776    

Efektivna obrestna mera bistveno ne odstopa od pogodbene obrestne mere.

Zavarovanjev TEUR
Menice 103.006
Finančne zaveze 296.704
Garancije 74.452

Nekatera posojila so zavarovana z več oblikami zavarovanj hkrati. Garancije se nanašajo na dane garancije in poroštva, ki sta jih za obveznosti družb v Skupini poslovnim bankam izdali družbi Gorenje, d.d., in Gorenje Beteiligungs GmbH.