Print Graphic

Primerjava podatkov - Skupina

Izberite ključne podatke:

Izberite leta:

Izberite pogled:

(Kliknite na ključni podatek za izklop prikaza le-tega.)

Prihodki od prodaje

Prihodki od prodaje (v TEUR)20112010200920082007
Konsolidirani prihodki od prodaje 1422229 1382185 1185937 1330753 1293438

Dobičkonostnost

Dobičkonosnost20112010200920082007
EBITDA 86707 108675 68199 94014 92857
EBIT 36509 56438 12149 36893 39646
Celotni poslovni izid 11112 22472 -9308 15473 29400
Čisti poslovni izid 9106 20024 -12232 10181 23664

Vrednosti na delnico - 1

Vrednosti na delnico - 120112010200920082007
Zaključni tečaj (konec leta) 5.00 13.4 12.4 10.5 42.0
Knjigovodska vrednost delnice 21.24 21.0 21.8 22.4 24.6
P/E 10.87 67.4 0.0 11.8 41.2

Vrednosti na delnico - 2

Vrednosti na delnico - 220112010200920082007
Bruto dividenda na delnico 0.0 0.0 0.0 0.45 0.42
Dobiček na delnico 0.46 0.2 -0.44 0.89 1.03
Tržna/knjigovodska vrednost 0.24 0.64 0.57 0.47 1.72
Dividendna donosnost (v %) 0.0 0.0 0.0 4.3 1.0