Print Graphic

Obseg poslovnih aktivnosti Skupine

#5,4%|večji prihodki od prodaje.
Prihodki od prodaje po divizijah
     primerljivo
v MEUR20112010Q4 2011Q4 201020112010Q4 2011Q4 2010
Divizija AD 1.055,8 979,8 291,6 298,7 921,7 913,4 261,4 257,0
Divizija NO 32,9 34,4 7,2 7,6 32,9 34,4 7,2 7,6
Divizija EES 333,5 368,0 63,3 110,1 333,5 274,0 63,3 58,6
Skupina Gorenje 1.422,2 1.382,2 362,1 416,4 1.288,1 1.221,8 331,9 323,2
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Prihodki od prodaje Skupine Gorenje so v letu 2011 s 1.288,1 milijona evrov dosegli za 66,2 milijona evrov ali 5,4 % višjo primerljivo raven kot v letu 2010. V zadnjem četrtletju je obseg prodaje v primerjavi s primerljivim četrtletjem leta 2010 zrasel za 8,7 milijona evrov ali +2,7 %, kar pomeni izboljšanje dinamike rasti iz tretjega četrtletja tekočega leta.

Doseženi geografska in divizijska struktura prodaje pokažeta, da je Skupina Gorenje:

  • z vključitvijo Skupine Asko povečala delež prodaje v Zahodni Evropi in preostalem svetu (ZDA, Avstralija), in to predvsem v višjih cenovnih področjih prodaje,
  • zmanjšala obseg prodaje na geografskih območjih z večjimi donosi (Jugovzhodna in Vzhodna Evropa), na kar je vplivala tudi izločitev poslov segmenta Energetika, in
  • z zmanjšanjem deleža prodaje divizije EES (znova z izločitvijo energetskega poslovnega segmenta) relativno okrepila dobičkonosnost svoje prodaje (raven bruto marže je namreč zaradi narave poslovnih aktivnosti divizije nižja od dosežene pri aktivnostih divizije AD).

Divizija Aparati za dom je v letu 2011 v primerjavi z lanskim letom in pred vplivom Skupine Asko (primerljivo) dosegla 8,2 milijona evrov ali 0,9 % več prihodkov od prodaje. Dosežena celotna rast prodaje z vplivom Skupine Asko je znašala 76,0 milijona evrov ali 7,8 %. Slaba primerljiva rast prodaje je posledica zmanjševanja obsega aktivnosti zaradi pomembno manjšega povpraševanja v tretjem in četrtem četrtletju leta in slabšanja proizvodne in geografske strukture prodaje predvsem v Jugovzhodni Evropi, Vzhodni Evropi in na Bližnjem vzhodu. Na trgih drugih držav delovanja Skupine Gorenje smo dosegli vsaj enako ali višjo rast prodaje od dosežene v letu 2010, kar je nevtraliziralo negativne učinke padanja obsega prodaje na prej naštetih trgih.

Divizija Notranja oprema je v letu 2011 znova dosegla manjši obseg prodaje od doseženega v letu 2010. Pri tem je pomembno, da je bila rast tretjega četrtletja po zadnjih dveh letih in pol prvič pozitivna in obseg prodaje zadnjega četrtletja praktično na ravni doseženega v primerljivem obdobju leta 2010. Takšno gibanje letne prodaje je še vedno posledica recesivnih okoliščin poslovanja v panogi proizvodnje in prodaje pohištvene opreme, izpada dela proizvodnje področja kopalnic v času selitve v Srbijo, ugašanja proizvodnje na Češkem in v Ukrajini ter načrtnega zmanjševanja dobav kupcem z velikim posojilnim tveganjem. Glede na napovedi bo divizija z reorganizacijo od začetka leta 2012 dosegla pomembne izboljšave obsega aktivnosti in dobičkonosnosti že v prvem letu prestrukturiranja.

Najvišjo primerljivo rast prodaje v letu 2011 je z 59,5 milijona evrov ali 21,7 % rasti dosegla divizija Ekologija, energetika in storitve, in to zaradi povečanja obsega delovanja področja Ekologija in prodaje premoga pri krovni družbi.

Prihodki od prodaje po divizijah (v MEUR)
 2008200920102011
Aparati za dom 985,8 871,3 979,8 1.055,8
Notranja oprema 59,2 40,7 34,4 32,9
Ekologija, energija in storitve 285,8 274,0 368,0 333,5
Skupaj Skupina Gorenje 1.330,8 1.185,9 1.382,2 1.422,2
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Prihodki od prodaje po ključnih trgih (v MEUR)
 2008200920102011
V Evropa 901,7 723,1 835,5 796,3
Z Evropa 387,3 430,8 482,2 530,9
Ostali 41,7 32,1 64,4 95,0
Skupaj Skupina Gorenje 1.330,8 1.185,9 1.382,2 1.422,2
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Četrtletno gibanje prihodkov Skupine (v MEUR)
 20102011
q1 291,0 370,2
q2 319,1 374,4
q3 355,7 315,5
q4 416,4 362,1
Leto 1.382,2 1.422,2
Vir: Podatki Skupine Gorenje