Print Graphic

Obseg poslovnih aktivnosti divizije NO

#4,2%|zmanjšani prihodki od prodaje divizije.
Prihodki od prodaje, EBIT, EBITDA in poslovni izid poslovnega leta divizije NO
v MEUR20112010Q4 2011Q4 2010
Prihodki od prodaje 32,9 34,4 7,2 7,6
EBIT -6,7 -6,7 -2,4 -2,2
EBITDA -4,8 -5,0 -2,0 -1,9
Poslovni izid poslovnega leta -6,9 -6,3 -2,6 -2,2
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Prihodki od prodaje divizije Notranja oprema so v letu 2011 z 32,9 milijona evrov dosegli za 1,4 milijona evrov ali 4,2 % nižjo raven kot v lanskem letu. Pri tem je pomembno, da je bila rast prodaje tretjega četrtletja po zadnjih dveh letih in pol prvič pozitivna in obseg prodaje zadnjega četrtletja praktično na ravni doseženega v primerljivem obdobju leta 2010. Takšno gibanje obdobne prodaje je še vedno posledica recesivnih okoliščin poslovanja v panogi proizvodnje in prodaje pohištvene opreme in načrtnega zmanjševanja dobav kupcem z velikim posojilnim tveganjem.

Na padec prodaje sta najbolj vplivala (1) selitev proizvodnje sanitarne opreme v Srbijo, zaradi katere je bila delno ustavljena proizvodnja tega programa v drugem polletju leta 2011, in (2) ustavitev poslovanja odvisnih družb na Češkem in v Ukrajini, kar je povzročilo močno zmanjšanje prodaje v obeh državah. Tako je divizija le del tega zmanjšanja nadomestila z večjo prodajo programa Pohištvo.

Glede na napovedi bo divizija z reorganizacijo od začetka leta 2012 dosegla pomembne izboljšave obsega aktivnosti in dobičkonosnosti že v prvem letu prestrukturiranja.

Četrtletno gibanje prihodkov divizije NO (v MEUR)
 20102011
q1 8,1 7,5
q2 10,0 9,4
q3 8,6 8,8
q4 7,6 7,2
Leto 34,4 32,9
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Prihodki od prodaje po programih Notranje opreme (v MEUR)
 2008200920102011
Kuhinjsko pohištvo 26,5 18,7 13,3 12,0
Keramika 10,2 8,1 8,7 9,2
Kopalniško pohištvo in sanitarna oprema 12,2 7,7 7,0 5,9
Drugo pohištvo 10,3 6,1 5,4 5,8
Skupaj NO 59,1 40,7 34,4 32,9
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Prihodki od prodaje divizije NO po ključnih trgih (v MEUR)
 20102011
Slovenija 14,8 14,3
JV Evropa 13,0 12,9
Ostali 6,5 5,7
Skupaj divizija NO 34,3 32,9
Vir: Podatki Skupine Gorenje