Print Graphic

Obseg poslovnih aktivnosti divizije EES

#21,7%|večji prihodki od prodaje divizije.
Prihodki od prodaje, EBIT, EBITDA in čisti poslovni izid divizije EES
     primerljivo
v MEUR20112010Q4 2011Q4 201020112010Q4 2011Q4 2010
Prihodki od prodaje 333,5 368,0 63,3 110,1 333,5 274,0 63,3 58,6
EBIT 5,4 6,3 0,5 -0,4 5,4 6,9 0,5 -0,1
EBITDA 11,2 12,8 1,9 1,3 11,2 13,0 1,9 1,3
Čisti poslovni izid 2,8 3,7 -1,6 -2,3 2,8 4,7 -1,6 -0,8
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Najvišjo primerljivo rast prihodkov od prodaje v letu 2011 je z 59,5 milijona evrov ali 21,7 % rasti dosegla divizija Ekologija, energetika in storitve, in to zaradi povečanja obsega delovanja področja Ekologija, zaradi povečanja obsega poslovnih aktivnosti in višjih cen storitev ter prodaje premoga pri krovni družbi. Divizija je torej dosegla 333,5 milijona evrov prodaje in bilančno (pred izločitvijo učinkov družbe Istrabenz Gorenje) dosegla za 34,5 milijona evrov manjši obseg prodaje od doseženega v letu 2010.

Četrtletno gibanje prihodkov divizije EES (v MEUR)
 20102011
q1 82,9 118,5
q2 93,3 109,9
q3 81,7 41,9
q4 110,1 63,3
Leto 368,0 333,5
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Prihodki od prodaje po segmentih divizije EES (v MEUR)
 2008200920102011
Ekologija 95,6 62,3 100,8 113,4
Energetika 154,0 165,9 209,8 153,6
Storitve 36,2 45,7 57,4 66,5
Skupaj divizija EES 285,8 274,0 368,0 333,5
Vir: Podatki Skupine Gorenje