Print Graphic

Obseg poslovnih aktivnosti divizije AD

#0,9%|večji prihodki od prodaje v diviziji AD.
Prihodki od prodaje, EBIT, EBITDA in čisti poslovni izid divizije AD
     primerljivo
v MEUR20112010Q4 2011Q4 201020112010Q4 2011Q4 2010
Prihodki od prodaje 1.055,8 979,8 291,6 298,7 921,7 913,4 261,4 257,0
EBIT 37,8 56,8 15,0 14,6 42,4 41,7 19,9 13,2
EBITDA 80,3 100,9 24,7 25,9 79,0 83,4 28,2 23,1
Čisti poslovni izid 13,2 22,6 5,5 7,7 15,4 6,5 7,3 4,5
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Prihodki od prodaje divizije Aparati za dom so v letu 2011 z 921,7 milijona evrov dosegli za 8,2 milijona evrov ali 0,9 % višjo primerljivo raven1 kot v enakem obdobju lani; dosežena celotna rast prodaje skupaj z vplivom Skupine Asko je znašala 76,0 milijona evrov ali 7,8 %. Ustvarjeni geografska in proizvodna struktura prodaje pokažeta, da je divizija Aparati za dom:

  • z vključitvijo Skupine Asko povečala delež prodaje v Zahodni Evropi in preostalem svetu (ZDA, Avstralija), in to predvsem v višjih cenovnih segmentih prodaje in
  • zmanjšala obseg prodaje na geografskih območjih z večjimi donosi (Jugovzhodna in Vzhodna Evropa).

Slaba primerljiva rast prodaje je posledica zmanjševanja obsega aktivnosti zaradi pomembno manjšega povpraševanja v tretjem in četrtem četrtletju leta in slabšanja proizvodne in geografske strukture prodaje predvsem v Jugovzhodni Evropi, Vzhodni Evropi in na Bližnjem vzhodu. Na trgih drugih držav delovanja Skupine Gorenje smo dosegli vsaj enako ali višjo rast prodaje od dosežene v letu 2010, kar je nevtraliziralo negativne učinke padanja obsega prodaje na navedenih trgih.

Četrtletno gibanje prihodkov divizije AD (v MEUR)
 20102011
q1 199,9 244,1
q2 215,8 255,1
q3 265,4 264,9
q4 298,6 291,6
Leto 979,8 1.055,8
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Prihodki od prodaje po programih AD (v MEUR)
 2008200920102011
Hladilno - zamrzovalni program 261,9 204,6 214,3 202,6
Kuhalni program 302,6 228,8 278,8 284,1
Pralno pomivalni program 166,7 159,8 188,8 228,7
Skupaj Aparati za dom 731,3 593,3 681,8 715,4
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Prihodki od prodaje divizije AD po ključnih trgih (v MEUR)
 20102011
V Evropa 459,6 450,8
Z Evropa 456,3 510,2
Ostali 63,9 94,8
Skupaj Divizija AD 979,8 1.055,8
Vir: Podatki Skupine Gorenje