Print Graphic

Poslovno poročilo

Četrtletno gibanje prihodkov Skupine (v MEUR)
 20102011
q1 291,0 370,2
q2 319,1 374,4
q3 355,7 315,5
q4 416,4 362,1
Leto 1.382,2 1.422,2
Vir: Podatki Skupine Gorenje

V letu 2011 smo prihodke od prodaje povečali za 5,4 %: Več o tem lahko preberete tukaj.

Četrtletno gibanje EBIT Skupine (v MEUR)
 20102011
q1 7,8 8,9
q2 11,9 9,0
q3 24,7 5,5
q4 12,0 13,1
Leto 56,4 36,5
Vir: Podatki Skupine Gorenje

Zaostrene tržne razmere so povzročile poslabšanje dobičkonosnosti poslovanja. Več ...

Struktura ročnosti finančnih obveznosti (1)
 20102011
Dolgoročne finančne obveznosti 260,9 302,5
Kratkoročne finančne obveznosti 223,0 181,6
Skupaj 483.947 484.108
Vir: Podatki Skupine Gorenje

V letu 2011 smo zmanjšali zadolženost in povečali delež dolgoročnih posojil za 8,6 odstotne točke. Več ...