Print Graphic

Nova organizacijska struktura

|Iz divizijske smo prešli v procesno organiziranost, ki v ospredje postavlja dejavnike ustvarjanja vrednosti: ljudi, procese in poslovni model.

Novi strateški načrt je prejšnjo divizijsko organiziranost Skupine Gorenje preoblikoval v strukturo, ki odseva poslovne segmente po njihovi pomembnosti in namenu. Temeljni namen reorganizacije je vzpostaviti procesno (funkcionalno) organiziranost Skupine Gorenje, ki prilagaja celotno organizacijsko infrastrukturo delovanja Skupine ključnemu strateškemu cilju ustvarjanja učinkovite poslovne strukture. Cilj oblikovanja učinkovite poslovne strukture je namreč ključno orodje za doseganje vseh drugih strateških ciljev, ki v ospredje postavlja tri osnovne dejavnike ustvarjanje vrednosti: (1) ljudi, (2) procese in (3) njihovo upravljanje v odlično delujočo celoto (poslovni model).

Divizija Aparati za dom se je preoblikovala v temeljno poslovno področje Aparati za dom, ki poleg proizvodnje in prodaje izdelkov in storitev za dom vključuje tudi del nekdanje divizije Notranja oprema, in sicer proizvodnjo in prodajo kuhinjskega pohištva v okviru področja Aparati za dom. Divizija Notranja oprema v prejšnji obliki bo do leta 2013 razdeljena v tri poslovne segmente in poleg strateške komponente kuhinjskega pohištva postala del drugih poslovnih področij nove organiziranosti, in sicer področij Ekologija in Portfeljske naložbe.Pretvorba iz stare v novo organizacijsko obliko

Področje Ekologija z novo organiziranostjo Skupine Gorenje postaja dopolnilno poslovno področje temeljnemu, ki se ukvarja s storitvami, povezanimi z ekologijo. Gre za drugo strateško komponento poslovnega delovanja Gorenja s poudarkom na celostnem ravnanju z odpadki, kar je zagotovo ena od dejavnosti z močnimi razvojnimi možnostmi.

Druge družbe in aktivnosti, ki po vsebini svojega delovanja ali po strateškemu pomenu za Gorenje ne spadajo v prej omenjeni področji, uvrščamo v področje Porfeljske naložbe. Poglavitne značilnosti njihovega vključevanja ali delovanja v Skupini Gorenje so predvsem finančne in odsevajo sposobnost ustvarjanja vrednosti (ekonomskega dobička) ter primernega razmerja čistega dolga in EBITDA. V primeru novih tovrstnih naložb so glavni dejavniki za vključevanje strateški razlogi in ustrezna neto sedanja vrednost prihodnjih donosov naložbe.

Druga raven nove organizacijske strukture je mikroorganizacijska struktura področja Aparati za dom, v okviru katere je tudi uprava družbe spremenila svojo organiziranost, in sicer iz prejšnje divizijske, v kateri so bili posamezni člani uprave odgovorni za posamezne divizije ali njihove podporne aktivnosti, v procesno (funkcionalno), pri kateri je v ospredju temeljni proces, členjen na prodajo in druge operacije z odgovornima članoma uprave za obe funkcionalni skupini delovanja. Temu sledi celotna organizacijska struktura na nižjih ravneh, ki je s takšnim pristopom dejansko dosegla procesno organiziranost in postala orodje osnovnemu dejavniku trajnega izboljševanja uspešnosti poslovanja, procesni odličnosti.