Print Graphic

Volatilni surovinski trgi

|Pričakujemo, da se bodo v letu 2012 cene surovin gibale okoli povprečij prejšnjega leta. Zaradi vpliva posebnih tržnih dejavnikov bodo hitreje rasle cene bakra in aluminija, velika negotovost pa bo značilna za cene nafte in plastičnih mas zaradi zaostrenih in nepredvidljivih geopolitičnih trenj.

Na naše stroške poslovanja imajo največji vpliv cene jeklene pločevine, plastičnih mas, elektronskih komponent, kompresorjev, stekla in steklokeramike. Močno so zastopane tudi barvne kovine (baker, aluminij, nikelj), ki posredno vstopajo v različne elektronske komponente in jeklarske izdelke.

Po najnovejši krizi se je zaradi finančne nestabilnosti in nepredvidljivosti gospodarskih razmer zelo povečala volatilnost na trgih surovin. Na gibanje cen surovin vplivajo številni dejavniki: makroekonomsko okolje (stopnje okrevanja globalnega gospodarstva, rast BDP, inflacija, svetovna trgovina itd.), ključni tržni dejavniki v panogah surovin (ponudba, povpraševanje, zaloge, novi projekti izkoriščanja virov), psihologija borznih vlagateljev, gibanja tečajnih razmerij (zlasti ameriškega dolarja), nepričakovani politični in okoljski dogodki.

Ob visoki volatilnosti na trgih uporabljamo različne načine zaščite pred povečanimi negativnimi vplivi tržnih cen surovin. S pomočjo tržnih analiz in pravočasnih zaznav trendov se v sodelovanju z dobavitelji odločamo za najboljše načine zaščite z vidika primernega trenutka, stroška, tveganja in trajanja pogodb/zakupov. Za zmanjšanje izpostavljenosti do surovin uporabljamo različna orodja in metode, kot so terminski zakupi, izvedeni finančni instrumenti in cenovni modeli pogodb s kapico.

Številni tržni kazalniki kažejo, da so cene surovin po močnih zdrsih v zadnjih mesecih leta 2011 dosegle dno. Znižane napovedi gospodarske rasti v svetu in nestabilne finančne razmere bodo omejevale povpraševanje po surovinah in brzdale izjemne rasti cen v bližnji prihodnosti. Ob zmernem gospodarskem okrevanju, brez recesije, naj bi se cene surovin v letu 2012 gibale okoli povprečij prejšnjega leta. Zaradi vpliva posebnih tržnih dejavnikov bodo hitreje rasle cene bakra in aluminija, velika negotovost pa bo značilna za cene nafte in plastičnih mas zaradi zaostrenih in nepredvidljivih geopolitičnih trenj. Pomemben dejavnik oblikovanja cen surovin bo tudi vrednost ameriškega dolarja, saj bi šibkejši evro vplival na podražitve surovin, ki praviloma kotirajo v dolarjih.

Napovedana gibanja cen surovin bodo zmanjšala nadaljnje pritiske na rast stroškov proizvodnje in približala vplive surovin ravnem preteklega leta. Pozitivne učinke na najpomembnejše kazalnike poslovanja bodo podprli tudi ugodni zakupi kovin in pločevine velikega dela letnih potreb.

Deleži surovin v materialnih stroških divizije AD
 2011
Jeklo 18%
Plastika in kem. 16%
El. kompo. 15%
Kompresorji 8%
Steklo in steklokeramika 8%
Železne kompo. 8%
Motorji 7%
Embalaža 4%
Plin 4%
Ostalo 12%
Vir: Podatki Skupine Gorenje
Spremembe cen najpomembnejših surovin divizije AD
 20102011
Surova nafta Brent 31% 17%
Baker 42% -24%
Aluminij 20% -19%
Cink 2% -20%
Nikelj 46% 32%
Plastixx (polimeri) 28% -1%
Jeklena pločevina CRC EU 36% -3%
Vir: Podatki Skupine Gorenje