Print Graphic

Člani nadzornega sveta

Skupščina delničarjev je na svoji 14. in 15. seji podelila štiriletni mandat z veljavnostjo od 19. 7. 2010 dalje naslednjim članom nadzornega sveta:

predstavnikom kapitala, ki so:

predstavnikom zaposlenih, ki so:

Uroš Slavinec, predsednik nadzornega sveta

Uroš Slavinec je univerzitetni diplomirani ekonomist. Od 1.6.1990 dalje je predsednik uprave družbe Helios Domžale d.d. V omenjeni družbi je bil zaposlen že od začetka delovne kariere, to je od leta 1975 do leta 1986, in sicer ves čas v ožjem poslovodstvu in različnih področjih (vodja plansko-analitskega oddelka, član kolegijskega poslovodnega odbora in predsednik kolegijskega poslovodnega odbora). Od leta 1986 do leta 1990 je bil član izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije za industrijo in gradbeništvo. Je član skupščine GZS, leta 1997 je prejel nagrado GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu in leta 2006 priznanje za managersko osebnost leta.

 • Ne poseduje delnic GRVG.
 • Član kadrovske komisije nadzornega sveta.

dr. Maja Makovec Brenčič, namestnica predsednika nadzornega sveta

Dr. Maja Makovec Brenčič je izredna profesorica za področji mednarodnega poslovanja in trženja in prodekanja za razvoj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tako na omenjeni fakulteti kot na tujih univerzah predava predmete Mednarodno poslovanje, Mednarodno trženje, Strateško trženje, Medorganizacijsko trženje, Trženje v športu, Trženje v zdravstvenem varstvu. Je predsednica Društva za marketing Slovenije in podpredsednica Oglaševalskega razsodišča pri SOZ, predsednica ali članica programskega sveta Slovenske marketinške konference, članica marketinškega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednica komisije nagrade SPORTO. Je članica vrste slovenskih in mednarodnih strokovnih ter znanstvenih združenj s področja mednarodnega poslovanja in trženja (AIB, EIBA, AMA) in predstavnica izvršnega odbora največjega evropskega akademskega združenja za trženje (EMAC). Objavlja v slovenskih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah s področja mednarodnega poslovanja in trženja. Slovenskim mednarodno delujočim podjetjem svetuje na področju internacionalizacije, razvoja trženja in trženjskih strategij. Na EF vodi tudi podiplomski program International Business in kot prodekanja skrbi za razvoj novih produktov, strategije EF in zagotavljanja kakovosti. Je tudi podpredsednica Komisije za kakovost UL, članica Komisije za kakovost EF ter predsednica Sveta NAKVIS in članica Sveta za visoko šolstvo.

 • Ne poseduje delnic GRVG.
 • Predsednica »benchmark« komisije, članica kadrovske komisije nadzornega sveta.

dr. Marcel van Assen, član nadzornega sveta

Prof. dr. Marcel van Assen je višji svetovalec za upravljanje (management) pri Berenschot, vodilni nizozemski družbi, kjer je odgovoren za vse svetovalne aktivnosti za prakse operativne odličnosti. Je redni profesor za operativno odličnost na poslovni šoli TiasNimbas, v okviru univerze v Tilburgu ter tehnične univerze v Eidhoven, kjer poučuje na številnih tečajih, delavnicah in magistrskih razredih. Je soavtor številnih člankov in knjig, med drugimi i) Operativna odličnost v sodobnem slogu; ii) Prakse upravljanje dobavne verige; iii) Ključni modeli managementa; ter iv) Rekonfiguracija verig in omrežij.

Končal je magisterij strojništva na univerzi Twente ter magisterij strategije in organizacije na Open University, na univerzi Erasmus v Rotterdamu pa je doktoriral iz poslovodenja.

 • Ne poseduje delnic GRVG.
 • Član »benchmark« komisije nadzornega sveta.

dr. Peter Kraljič, član nadzornega sveta

Dr. Peter Kraljič je na Univerzi v Ljubljani pridobil naziv dipl. ing. metalurgije, na Tehnični univerzi v Hannovru naziv dr. ing. ter še MBA na instituciji INSEAD Fontainebleau. Od leta 1970 do upokojitve leta 2002 je bil zaposlen v družbi Mc Kinsey & Co., Inc., kjer je bil od leta 1982 dalje direktor. Pred tem je bil v obodbju od leta 1967 do leta 1970 zaposlen v La Continentale Nucleaire, Luxembourg, od leta 1965 do 1967 v TH Hannover, v letu 1964 pa je bil dejaven na področju varilstva v Sloveniji. Njegove aktivnosti so vezane predvsem na industrijske dejavnosti, kot so kemična, farmacevtska, avtomobilska in jeklarska industrija, kot tudi na področju storitvenih sektorjev s področja industrije v Nemčiji, Avstriji, Franciji in vzhodni Evropi. Objavil je vrsto znanstvenih in poslovnih člankov. Predaval je na različnih srečanjih, institucijah in forumih na različne teme, vključno s prestrukturiranjem industrije in družb na področju vzhodne Evrope. Je član nadzornega sveta SID, ter družb LEK in Severstal. V preteklosti je bil tudi predsednik IEDC Poslovne šole Bled, kot tudi član »Mc Kinsey Global Institute Advisory Council«. V letu 2002 je bil tudi član federalne agencije za prestrukturiranje nemškega zavoda za zaposlovanje (Federal Committee for the restructuring of the German Employment Agency).

 • Ne poseduje delnic GRVG.
 • Je član »benchmark« komisije, komisije za korporacijsko upravljanje ter kadrovske komisije.

Keith Charles Miles, FCA, član nadzornega sveta

Keith Charles Miles je član Inštituta zapriseženih preglednikov Anglije in Walesa (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Je upokojen. Delovne izkušnje si je nabral v različnih podjetjih in družbah, predvsem s področja računovodstva, zakladništva financ in prodaje. Od leta 1958 do 1970 je bil kot partner zaposlen v G.H.Fletcher & Co. (področje računovodstva), od leta 1970 do 1972 v P & O Group (transportna dejavnost) v diviziji strateškega računovodstva, od leta 1972 do srede leta 1973 v Grindlays Bank Group (področje bančništva), kot asistent na področju zakladništva, od sredine leta 1973 do srede leta 1983 v Datnow »Group« (področje investiranja in prodaje), kjer je bil direktor, od srede leta 1983 do srede leta 1985 v Greater London Enterprise Board (področje investicij/lokalne samouprava), kjer je bil direktor financ in administracije, od srede leta 1985 do leta 1988 v Cable Authority (regulatorno telo), kjer je bil direktor financ in administracije, od leta 1988 do sredine leta 1990 v Institute of Economic Affairs (akademska sfera), kjer je bil direktor financ in administracije, od srede leta 1990 do oktobra 1998 pa v ETAM PLC (družba, ki se ukvarja z distribucijo), kjer je bil direktor financ Skupine Etam in sekretar družbe. Bil je tudi član številnih nadzornih svetov, predvsem v Veliki BritanijoPredseduje Britansko-slovenskemu društvu (The British-Slovene Society), predava na temo prodaje, financ, ekonomije in poslovanja ter objavlja članke v različnih slovenskih časopisih.

 • Ne poseduje delnic GRVG.
 • Predsednik revizijske komisije, član kadrovske komisije.

Bernard Pasquier, član nadzornega sveta

Bernard C. Pasquier je leta 1976 na Univerzi Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Montpellier v Franciji diplomiral iz poslovnih ved, smer finance in analiza investicij. Leta 1984 je na John F. Kennedy School of Government Univerze Harvard pridobil še naziv magister javne uprave, smer poslovni in ekonomski razvoj. Od leta 2008 dalje je svetovalec, njegov seznam nalog vključuje svetovanje parlamentu kraljevine Monako o ekonomskih in finančnih zadevah ter Svetovni Banki v okviru različnih projektov, povezanih z razvojem zasebnega sektorja. Prav tako je predstavnik IFC v upravnem odboru Grupo Mundial, Panama. V letih od 2004 do 2007 je bil generalni sekretar COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE v Monaku. V letih od 2001 do 2004 je bil direktor oddelka za Latinsko Ameriko in Karibsko otočje pri IFC v Washingtonu. V letih od 1984 do 2001 pa je opravljal tudi mnoge druge funkcije pri IFC, kot so upravljanje investicij preko programa Young Professional (od leta 1984 do 1985), glavni ekonomist ter visoki predstavnik za afriško regijo (od leta 1985 do 1990), direktor oddelka za Afriko (od leta 1990 do 1995), višji svetovalec v uradu predsednika svetovne banke (od leta 1998 do 2001) ter direktor oddelka za Južno Azijo (od leta 2001 do leta 2004). V letih 1980 do 1983 je bil ustanovitelj in direktor Dream Food International v San Franciscu, od leta 1977 do 1980 analitik investicij v The Chase Manhattan Bank v Riu de Janeiru, v letih 1976 do 1977 pa je bil ekonomski svetovalec na ministrstvu za finance v Riu de Janeiru. Od leta 1998 do 2004 je bil član upravnega odbora SMBP, zasebne banke s sedežem v Monaku, katere delničarja sta bili banki Dexia ter La Caixa de Barcelona. Opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja fundacije Monaco Méditerranée, generalnega sekretarja Club of Monaco (Klub Monako) ter generalnega sekretarja v l'Association des Monégasques de l'Etranger.

 • Ne poseduje delnic GRVG.
 • Član »benchmark« komisije, komisije za korporacijsko upravljanje in kadrovski komisije nadzornega sveta.

Krešimir Martinjak, namestnik predsednika nadzornega sveta

Je univerzitetni diplomirani pravnik in v Gorenju zaposlen od leta 1986. V pravni pisarni družbe je šestnajst let opravljal različna dela na področju delovnega, obligacijskega in statusnega oziroma korporacijskega prava. Leta 2002 je bil prvič izvoljen v nadzorni svet Gorenja. Od leta 2002 do leta 2008 je opravljal funkcijo predsednika sindikata SKEI poslovnega sistema Gorenje, nato pa ponovno prevzel delo v pravni pisarni Gorenja.

 • V lasti ima 115 delnic GRVG.
 • Je član kadrovske komisije nadzornega sveta.

Peter Kobal, član nadzornega sveta

Opravlja funkcijo pomočnika direktorja področja vzdrževanja v Gorenju, po poklicu je elektrotehnik. V Gorenju je zaposlen od leta 1971 in je delal na različnih delih vzdrževanja, od vzdrževalca do pomočnika direktorja. Leta 1997 je bil prvič izvoljen za predsednika sveta delavcev in to funkcijo opravlja že četrti mandat. V nadzorni svet Gorenja je bil prvič imenovan leta 1998. Uspešno deluje tako na področju svoje stroke kot na področju soupravljanja delavcev.

 • V lasti ima 1.355 delnic GRVG.
 • Je član »benchmark« komisije nadzornega sveta.

Drago Krenker, član nadzornega sveta

Opravlja funkcijo pomočnika direktorja v programu hladilno-zamrzovalnih aparatov, po poklicu je komercialist. Svojo delovno pot je začel leta 1974 na področju elektronike. 14 let je delal v družbi Procesna oprema v okviru sistema Gorenje in dve leti v Iskri Delti, zlasti na področju medicinske elektronike. Leta 1989 je začel delati v programu hladilno-zamrzovalnih aparatov, kjer je bil vodja obrata, vodja priprave proizvodnje, vodja proizvodnje in vodja službe splošnih zadev. V nadzorni svet Gorenja je bil prvič izvoljen leta 1998. V svetu delavcev deluje že četrti mandat (en mandat je bil tudi njegov podpredsednik) in je že drugi mandat predsednik odbora varnega in zdravega dela.

 • Ne poseduje delnic GRVG.
 • Je član revizijske komisije nadzornega sveta.

Jurij Slemenik, član nadzornega sveta

Trenutno opravlja funkcijo vodje proizvodnje v programu pralnih in sušilnih strojev, po poklicu je strojni tehnik. V Gorenju je zaposlen od leta 1978, ves čas na različnih delovnih mestih v programu pralnih strojev. Je član sveta delavcev od leta 2002, ko je bil tudi prvič izvoljen v nadzorni svet Gorenja.

 • V lasti ima 1.738 delnic GRVG.
 • Je član kadrovske komisije nadzornega sveta.