Print Graphic

Izjava o upravljanju družbe

Uprava in nadzorni svet

V letnem poročilu so na voljo življenjepisi vseh članov uprave in nadzornega sveta.

Poročilo nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini 0,15 evra dividende na delnico. Celotno poročilo nadzornega sveta je na voljo tukaj.

Spoštovanje kodeksa

V Gorenju upoštevamo Kodeks, ki so ga 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager. Manjša odstopanja so pojasnjena tukaj.

Plačila upravi in nadzornemu svetu

Dne 1. 1. 2011 so vsi člani uprave podpisali nov aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim so podaljšali veljavnost znižanja plač upravi, ki je bilo sprejeto kot del prvotnih protikriznih ukrepov. Več o plačilih upravi in nadzornemu svetu lahko preberete tukaj.