Print Graphic

Ocena primernosti okoljske politike

|The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) je orodje za vrednotenje in poročanje učinkov na področju okoljevarstva.

Ocena primernosti okoljske politike

Združena politika varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu za podjetja Gorenje, d.d., Gorenje I.P.C., d.o.o. ter Gorenje Orodjarna, d.o.o. je bila vzpostavljena že leta 2007. V letu 2011 sta politiko sprejeli tudi podjetji Gorenje Valjevo, d.o.o. in Gorenje GAIO, d.o.o., vsebinsko pa se je politika prilagodila usmeritvam Skupine Gorenje.

Prepoznavanje okoljskih vidikov in ocenjevanje vplivov na okolje

Prepoznavanje dejavnosti, proizvodov in storitev, ki součinkujejo z okoljem, imenujemo okoljski vidiki. Pri obravnavanju okoljskih vidikov upoštevamo vse faze proizvodnega procesa, proizvode in dejavnosti, v normalnem poslovanju, v izrednih pogojih in tudi v primeru izrednih razmer.
V letu 2010 so bili v Gorenju, d.d., in v Gorenju I.P.C., d.o.o., znova v celoti ocenjeni vsi okoljski vidiki. Na podlagi sprememb zakonodaje in zahtev uredbe EMAS je bil takrat spremenjen register okoljskih vidikov. Zato v letu 2011 vidikov ni bilo treba znova oceniti. Tako ostajata v Gorenju, d.d., kot pomemben vidik opredeljena proizvod/storitev ter tehnološka odpadna voda v proizvodnih procesih, v Gorenju I.P.C., d.o.o., pa je kot pomemben vidik opredeljen proizvod/storitev.

V letu 2011 je bila velika pozornost namenjena področju obnovljivih virov energije. V letu 2011 so delovale štiri sončne elektrarne, ki so skupaj (Gorenje, d.d., Gorenje IPC, d.o.o.) proizvedle 233.182 kWh električne energije.

Politika varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu