Print Graphic

EMAS izjava

Izjava o verodostojnosti okoljskih podatkov

EMAS okoljska izjava za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 zajema poslovanje družb Gorenje, d.d. in Gorenje, IPC, d.o.o. in dopolnjuje EMAS okoljsko izjavo družb Gorenje, d.d in Gorenje, IPC, d.o.o . za leto 2009. Vsi podatki in dejstva navedeni v EMAS okoljski izjavi so verodostojni in odražajo dejansko stanje sistema ravnanja z okoljem v obeh družbah.

Matična družba Gorenje, d.d. je v letu 2003 svoje poslovanje prilagodila zahtevam EMAS v skladu z uredbo EU, št. 761/2006, v letu 2006 pa se je sistemu prilagodila družba Gorenje IPC, d.o.o., v letu 2010 pa sta obe družbi sistem prilagodili novi Uredbi EMAS št. 1221/2009. Delovanje sistema EMAS je v marcu 2011 presojal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ; pooblastilo preveritelja št. SV-01-001) in ugotovil, da sistem ustreza zahtevam uredbe EU št. 1221/2009 (Uredba EMAS)

mag. Vilma Fece
Direktorica področja Varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu

Predstavitev družb

Dejavnost družbe Gorenje, d.d.

 • Firma: Gorenje, gospodinjski aparati, d.d.
 • Datum vpisa v sodni register: 31.12.1997
 • Skrajšana firma: Gorenje, d.d.
 • Sedež: Velenje, Partizanska 12
 • Dejavnost družbe: Razvoj, proizvodnja in prodaja gospodinjskih aparatov, informacijske in industrijske opreme
 • Šifra dejavnosti: 27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav

Proizvodnja družbe Gorenje IPC, d.o.o.

 • Firma: Gorenje, I.P.C, invalidsko podjetniški center, d.o.o.
 • Datum vpisa v sodni register: 25.6.1991
 • Skrajšana firma: Gorenje, I.P.C., d.o.o.
 • Sedež: Velenje, Partizanska 12
 • Dejavnost družbe: Razvoj, proizvodnja in prodaja elektro komponent, grafičnih proizvodov, stiroporne embalaže ter sestava podsklopov za gospodinjske aparate.
 • Šifre dejavnosti: 27.330 proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje; 22.220 proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 18.120 drugo tiskanje

Obseg dejavnosti družb

Dejavnost družbe Gorenje, d.d.

V sistem EMAS so vključene dejavnosti krovne družbe, ki se odvijajo na lokacijah:

 • Velenje, Partizanska 12,
 • Šoštanj, Primorska cesta 6d,
 • Rogatec, Ceste 56.

Dejavnosti Gorenja, d.d. na lokaciji Velenje se odvijajo na področju, ki je namenjeno industrijski, servisni, obrtni in storitveni dejavnosti, na lokacijah v Šoštanju in Rogatcu pa na lokacijah, ki so namenjene industriji in obrti.

Sistem EMAS Gorenja, d.d. ne vključuje programa MEKOM na lokaciji Hrastje 2a, Bistrica ob Sotli. Na tej lokaciji se izvajajo dejavnosti, ki niso vezane na osnovno dejavnost družbe.

Dejavnost obsega razvoj, proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov, informacijske in industrijske opreme. Proizvodnja podjetja v okviru matične družbe so:

 • Program Hladilno-zamrzovalni aparati: hladilniki, zamrzovalne omare in kombinirani aparati
 • Program Kuhalni aparati: štedilniki na elektriko in plin, pečice, kuhališča,
 • Program Pralno-pomivalni aparati: pralni stroji, sušilniki perila, pantry kuhinje
 • Program MEKOM: metalne in plastične komponente
 • Program Point: Razvoj, proizvodnja in prodaja informacijske opreme
 • Program Ogrevalni sistemi: razvoj in prodaja ogrevalnih sistemov

Gorenje, d.d. je v letu 2011 zaposlovalo 4500 ljudi, od tega 4090 na lokaciji v Velenju, 100 v Šoštanju in 210 v Rogatcu, ostali pa so zaposleni v Bistrici ob Sotli.

Dejavnost družbe Gorenje, I.P.C., d.o.o.

V sistem EMAS je vključena dejavnost družbe na lokacijah:

 • Velenje. Partizanska 12
 • Šoštanj, Primorska cesta 6d.

Gorenje IPC d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki je v 100% lasti Gorenja d.d., ki je tudi edini družbenik. Ustanovljena je bila 1. 7. 1991, njeno temeljno poslanstvo je zaposlovanje in usposabljanje invalidov, njena vizija pa zadovoljevanje potreb matične družbe ter ostalih kupcev s kakovostnimi proizvodi ter nenehno dvigovanje proizvodnih procesov na višjo razvojno raven. Proizvodnja Gorenja I.P.C., d.o.o. je v 96,8 % namenjena programom Gorenja, d.d. Z njihovimi proizvodnimi procesi je povezana preko informacijskega sistema. Sistem kakovosti, varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu je integriran v omenjene sistema Gorenja, d.d.; enako velja tudi za področje Vzdrževanja, organizacije in informatike.

Dejavnost Gorenja IPC, d.o.o. na lokaciji Velenje se odvija na območju, ki je namenjeno industrijski, servisni, obrtni in storitveni dejavnosti. V Šoštanju se Gorenje, I.P.C., d.o.o. nahaja v industrijski coni ob Primorski cesti, ki je namenjena industriji in obrti.

Dejavnost podjetja obsega naslednje glavne procese: razvoj in proizvodnjo elektrokomponent, proizvodnjo tiskovin, proizvodnjo embalaže iz ekspadiranega polistirena ter sestava sklopov za gospodinjske aparate. Proizvodnjo sestavljajo:

 • Program Embalaža: izdelava embalaže iz ekspandiranega polistirena
 • Program Storitve: Sestava sklopov za gospodinjske aparate
 • Program Grafika: Izdelava navodil za uporabo gospodinjskih aparatov
 • Program Elektrokomponente: proizvodnja kabelskih setov za gospodinjske aparate

V Gorenju, I.P.C., d.o.o. je bilo v letu 2011 zaposlenih 720 delavcev, od tega 305 invalidov. Na lokaciji Šoštanj je bilo 310, na lokaciji Velenje pa 410 zaposlenih.

Razvoj

Hladilno – zamrzovalni aparati

V prvi polovici leta 2011 smo končali razvoj in začeli s proizvodnjo nove generacije zamrzovalnih skrinj, ki jih odlikuje predvsem bistveno izboljšane energijska učinkovitost, ki je posledica na novo razvitega hladilnega sistema. Začel se je razvoj nove platforme samostojnih hladilno-zamrzovalnih aparatov širine 60 cm za srednji in višji srednji cenovni razred. Poseben poudarek je bil namenjen doseganju energijske učinkovitosti ter razvoju inovativnih rešitev ob stalni skrbi za stroškovno konkurenčnost izdelkov. Izdelki bodo na trgu v dveh fazah, spomladi leta 2013 in spomladi 2014. V zadnjem kvartalu 2011 so se začele razvojne aktivnosti na projektu nove generacije vgradnih hladilno-zamrzovalnih aparatov širine 54 cm. Izdelki 1. faze tega projekta bodo na trgu konec leta 2013, konec leta 2014 pa še izdelki 2. faze. Na področju hladilno – zamrzovalnih aparatov je bilo veliko razvojnih aktivnosti usmerjenih tudi v izboljševanje energijske učinkovitosti in optimizacijo stroškov obstoječih izdelkov.

Kuhalni aparati

Glavnina razvojnih resursov je bila v letu 2011 angažirana v predrazvojne aktivnosti na projektu nove platforme kompaktnih (višina 45 cm) in standardnih (višina 60 cm) vgradnih pečic BIO 45/60-14. Namenjene bodo delno srednjemu, predvsem pa višjemu srednjemu in visokemu cenovnemu razredu. Gre za tehnološko zelo zahteven projekt, saj se v okviru tega projekta razvijajo tehnologije, ki jih Gorenje do sedaj ni obvladovalo. Izdelki 1. faze tega projekta bodo na trgu v konec leta 2013, leto pozneje pa še izdelki 2. faze. Potekal je razvoj inovativne tehnologije IQook, ki bo omogočala avtomatsko kuhanje in pečenje. Tehnologija je bila predstavljena na sejmu IFA v Berlinu septembra 2011 in bo na razpolago v indukcijskih kuhališčih v 1. polovici leta 2012. Razvoj indukcijskih kuhališč je permanentna skrb, saj ta tehnologija z vse bolj nadomešča klasična sevalna grela. Delali smo na razvoju nove generacije baznega segmenta indukcijskih kuhališč, izdelki bodo na razpolago v 1. polovici leta 2012. Razvoj unikatnega elektronskega timerja, integriranega v upravljalni gumb plinskega kuhališča, je bil manjši, a za trge, kjer je plin glavni energent, zelo pomemben projekt.

Pralno – sušilni aparati

Projekt razvoja nove platforme pralno-sušilnih aparatov srednjega cenovnega razreda NG PSSP-10 je bil največji projekt v letu 2011, na katerem smo delali vse od leta 2009. V okviru tega projekta smo razvili novo tehnologijo sušenja perila s toplotno črpalko, ki bistveno znižuje porabo energije in ima vgrajen izredno učinkovit sistem filtriranja procesnega zraka, tehnologijo ravnanja vlaken z ionizatorjem zraka IonTech ter tehnologijo sušenja s paro SteamTech. Na področju pralnih strojev je treba izpostaviti prijazne uporabniške vmesnike, inovativno pralno grupo z vgrajenim BLDC motorjem, ki omogoča učinkovito pranje z visokimi izkoristki ter nova vrata z ergonomskim odpiranjem. Sušilne stroje smo začeli proizvajati jeseni, konec leta pa še pralne stroje s polnitvami do 7 kg. V maju leta 2012 bodo sledili še pralni stroji z večjimi polnitvami do 9 kg.

Ogrevalni sistemi

V letu 2011 smo končali z glavnino razvojnih aktivnosti in začeli s serijsko proizvodnjo na projektu nizkotemperaturnih ogrevalnih toplotnih črpalk. Potekale so aktivnosti na projektu visokotemperaturnih ogrevalnih toplotnih črpalk, ki bodo na trgu v prvi polovici leta 2012. Aktivno smo delali tudi na razvoju toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode. Najpomembnejša projekta na področju grelnikov vode sta bila t.i. SLIM grelnik vode (proizvodnja je planirana konec prve polovice leta 2012) ter projekt SMART elektronike, ki bo omogočila, da bodo grelniki vode porabili bistveno manj energije.

V prihodnje vidimo glavne priložnosti v razvoju energetsko učinkovitih komponent, ki jih bomo vgrajevali v naše izdelke. Tudi novi materiali so področje, kjer vidimo potencial za izboljšanje funkcionalnosti in tudi energijske učinkovitosti naših izdelkov. Še posebej pa vidimo našo priložnost na področju razvoja rešitev, ki poenostavljajo uporabo naših izdelkov (uporabniški vmesniki, povezljivost,…).

Gorenje I.P.C., d.o.o.

Družba Gorenje I.P.C.d.o.o. je bila na področju razvoja vključena k sočasnemu razvoju gospodinjskih aparatov v matični družbi. Skupaj z razvojem kuhalnih aparatov smo nadaljevali z uporabo ploščatih kablov za krmiljenje in napajanje porabnikov v kuhalnem aparatu. Dokončno smo osvojili celotno paleto kabelskih vezij za kuhalne aparate, ki jih izdelujejo v naši tovarni »MORA« na Češkem. Tudi letos smo v programu elektro komponent v proizvodnjo uvedli nov visoko zmogljiv razrezni stroj, ki omogoča višjo produktivnost in kakovost, kot smo jo lahko dosegali na starejših generacijah tovrstnih strojev. V programu embalaže smo zaključili z razvojem novega »basiloidnega« načina embaliranja za Combi 750. Nadaljevali smo aktivno delo na področju optimizacije z poudarkom na ponovnemu preverjanju testnih kriterijev.

Posebno pozornost smo v Gorenju I.P.C.d.o.o. namenili nadaljevanju posodabljanja delovnih mest z informacijsko podporo in vključitvijo planske strategije, ki omogoča planiranje iz enega mesta.