Print Graphic

Družbeno okolje

|Z odgovornim delovanjem na področju civilne pobude, še posebej v lokalnem okolju, nagovarjamo vse deležnike, da pripomorejo pri izboljševanju kakovosti življenja.

V Gorenju pojem odgovornost razumemo kot krepost, ne le institucionalno usmeritev. Zato želimo v uvodu k poglavju o odgovornosti do širšega družbenega okolja izpostaviti, da družbena odgovornost ne le prežema vse pore poslovanja Gorenja, ampak družbeno odgovorno živi in deluje tudi večina članov uprave, našega menedžmenta in veliko zaposlenih.

Čeprav je splošno gledano ugled menedžerjev in menedžmenta v javnosti in medijih precej šibak, poslovodstvo in menedžerji Gorenja v javnosti uživajo spoštovanje in priznanje. To je mogoče na eni strani pripisati Gorenjevemu trajnostno naravnanemu spopadanju s krizo, na drugi pa osebnemu družbeno odgovornemu obnašanju posameznikov. Naši menedžerji in drugi zaposleni so aktivni v vodstvih raznih športnih, kulturnih, humanitarnih in interesnih društev ter nevladnih organizacij. Z odgovornim delovanjem na področju civilne pobude, še posebej v lokalnem okolju, nagovarjajo vse deležnike, da pripomorejo pri izboljševanju kakovosti življenja. Posledično pa s svojim ravnanjem, ki je vedno pod drobnogledom družbe, prispevajo tudi k ugledu in trajnostno naravnanemu delovanju Gorenja.

Naši deležniki

Kupci

Kupci so ključni za poslovanje družbe, saj je brez krepitve prodaje ogroženo uresničevanje vseh drugih ciljev poslovanja. V naši panogi trajnih dobrin delimo kupce med:

  • neposredne kupce, ti so zlasti distributerji, veletrgovci (B2B);
  • končne potrošnike in uporabnike izdelkov (B2C).

Z neposrednimi in posrednimi kupci so naši visoko usposobljeni strokovni sodelavci v stalnih stikih, osebno, po telefonu, elektronski pošti in prek videokonferenc. Pripravljamo najrazličnejša promocijska gradiva z informacijami o naših izdelkih, njihovih inovativnih uporabniških funkcijah, njihovih energijski varčnosti in učinkovitosti ter ergonomičnosti in varnosti uporabe, ki so prilagojena različnim skupinam kupcev. Redno jih obveščamo tudi o naših prizadevanjih na področju varovanja okolja v celotni življenjski dobi izdelkov, od zasnove, proizvodnje, uporabe in ravnanja z izdelki po izteku njihove življenjske dobe.

Vrednote, ki jih gojimo do kupcev, so:

  • dolgoročno partnersko razmerje, ki temelji na zadovoljstvu kupcev,
  • spoštljivo obravnavanje vsakega partnerja,
  • resno, prilagodljivo in odgovorno izpolnjevanje vsakega naročila,
  • neprestano spremljanje potreb kupcev,
  • redna srečanja s kupci, namenjena izmenjavi izkušenj,
  • izobraževanje kupcev.

Dobavitelji

Z dobavitelji oblikujemo dolgoročna partnerska razmerja po načelu stalnega preverjanja njihovih konkurenčnih prednosti. To nam v dinamičnem nabavnem okolju zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih izdelkov in storitev, vpliv na dobaviteljevo kakovost, izboljšano načrtovanje dobav ter dostop do dobaviteljeve tehnologije. Nenehno iščemo in osvajamo tudi alternativne vire in dobavitelje, pri čemer je ključno zagotavljanje ustrezno kakovosti in prilagodljivosti dobav.

Lokalna in širša skupnost

Gorenje ima na področju družbeno odgovornega ravnanja nekajdesetletno tradicijo. Aktivnosti so bile sprva osredotočene na zaposlene in lokalno okolje, z leti pa smo jih razširili na druge deležnike in danes je filozofija družbeno odgovornega in trajnostno naravnanega delovanja neločljiv del Gorenjevega uspešnega poslovanja.

V letu 2011 smo kljub okrnjenemu obsegu sredstev za zaposlene in širše okolje omogočili več pomembnih dogodkov s področja športa, kulture, znanosti, izobraževanja in zdravstva. Glede na težke razmere, ki so jim izpostavljeni prebivalci malodane vseh evropskih držav, smo večino donacijskih sredstev namenili za dobrodelne namene in aktivnosti, ki mladim omogočajo kakovostno izobraževanje in preživljanje prostega časa. Tradicionalno smo zagotavljali podporo vsem generacijam slovenskih nordijskih reprezentanc v okviru Smučarske zveze Slovenije in ekipam Rokometnega kluba Gorenje Velenje.

Posebno pozornost smo namenili Društvu za rekreacijo Gorenje, Klubu upokojencev Gorenja, Društvu za kulturo Gorenje in mešanemu pevskemu zboru Gorenje, ki pri izpolnjevanju svojega poslanstva skrbijo za kakovostno telesno in duhovno življenje in vključujejo večino zaposlenih v velenjskem delu Gorenja, nekdanjih zaposlenih in njihovih družinskih članov, odprti pa so tudi v lokalno skupnost.